VPS Hosting mi Dedicated Hosting mi? Hangisini Tercih Etmeliyim?

VPS Hosting mi Dedicated Hosting mi? Hangisini Tercih Etmeliyim?

Nihai tüketici olarak nitelenebilecek internet kullanıcısı, tarayıcısının ekranına yazdığı adres ile bir web sayfasına erişim sağlar. Erişimi masaüstü veya mobil cihazlar üzerinden sağlamak mümkündür. Buraya kadar kolayca ilerleyen sistemde istenen sayfa ekrana getirilirken oldukça detaylı bir haberleşme zincirinin doğru bir şekilde sağlanması gerekir. Erişilmek istenen web sayfasının yayıncısı söz konusu dosyaları belirli bir adreste ve uygun formatta barındırmalı ve kesintisiz olarak erişime açık olarak tutabilmelidir. Bütün bu işlemlerin arka planda yürütüldüğü ve dosya barındırma hizmetinin verildiği sistem ise hosting olarak adlandırılır.

Başarılı bir internet yayıncısı dosyalarını saklamak için kullanacağı barındırma yani hosting hizmetini ve bunun kalitesini en az içerikleri kadar önemser. İnternet kullanıcısının tarayıcı adres çubuğuna web sayfanızın adresini yazması ve her istediğinde bu dosyalara ulaşması servis sağlayıcının kapasitesi, performansı ve kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Erişim talebine karşılık doğru sonucun elde edilebilmesi için dosyaların uygun biçim ve koşullarda yeterli bir sunucuda barındırılıyor olması gerekir. Aksi halde arzu edilen sonucu elde etmek mümkün olmaz.

Giderek gelişen ve büyük değişimlere uğrayan internet dünyasında hız da çok önemli bir unsurdur. Talep edilen sayfaya erişilebilmesinin yanı sıra hızlı yüklenmesi de gerekir. Nispeten büyük olan görsel elementlerin veya diğer dosya biçimlerinin kullanıcının tarayıcısında hızlı ve kolay bir şekilde açılabilmesi çoğu durumda sunucuların yapısı ve kapasitesi ile bağlantılı olmaktadır. Bu sebeple doğru seçimler yaparak nitelikli bir hosting hizmeti almak, depolama alanının yanı sıra kaliteyi oluşturan diğer bileşenleri de satın almak anlamına gelecektir.

VPS Hosting Nedir? Nasıl Çalışır?

VPS ifadesi Virtual Private Server kelimelerinin kısaltılmış halidir ve dilimize sanal özel sunucu olarak çevirilebilir. Etimolojik olarak bu şekilde tanımlanan VPS sunucuları teknik olarak bir fiziksel sunucunun birden fazla sunucuya ayrılmış sanal bölümleri şeklinde ifade edilebilir. Aynı makine içerisindeki ortak bir alanı kendi sınırları çerçevesinde paylaşan VPS hosting kullanımı ile aynı sunucuda farklı web sitelerinin barındırılması mümkün olur. Bu durumda sanal olarak tanımlanmış her bir bölüm kendisine tahsis edilmiş özel kaynakları kullanır. Standart paylaşımlı sunuculardaki teknik zorlukların önemli ölçüde aşılmasını sağlayan VPS hosting ile sanal sunucu üzerindeki dosyalama sistemleri ve trafik kapasitesi diğer birimlerden bağımsız olarak kullanıcıya tahsis edilir. Böylelikle artan trafik dolayısıyla oluşması muhtemel blokajın önüne geçilmiş olur.

VPS hosting sisteminin çalışma planı aslında bir Dedicated sunucunun simülasyonudur. Sunucu ana makinesine ait işletim sistemi üzerinde sanal bir katman oluşturulur. Bu katman üzerinde sanal duvarlar ile ayrı bölmeler oluşturulur. Bölmelerin her birisi ayrı bir kullanıcıya mini bir Dedicated sunucu gibi tahsis edilir. Tahsis edilen alan üzerinde diğer bölümlerden bağımsız olarak kullanıcı kendi işletim sistemi ve yazılımı ile faaliyetlerini sürdürür. VPS hosting uygulamasında kullanıcı dosyaları işletim sistemi düzeyinde diğerlerinden ayrıştırılmış olur. Bu anlamda onu bağımsız bir sunucu olarak kabul etmek mümkündür. Ayrılan alandaki disk kapasitesi, bellek, CPU gibi tüm performans unsurları kullanıcıya tahsis edilmiştir ve başkası ile paylaşılmaz.

Dedicated Hosting Nedir? Nasıl Çalışır?

Dedicated hosting sisteminde bir fiziksel sunucunun yazılımsal ve donanımsal anlamdaki tüm kaynakları tek kullanıcıya tahsis edilir. En yalın haliyle tanımlamak gerekirse paylaşımsız sunucu olarak nitelemek mümkündür. Fiziki makinedeki tüm yazılımlar ve dosyalar tek bir kullanıcıya ait olur. Böylelikle veri girişinden yedeklemeye her bir işlem kullanıcının planlaması ve kontrolü içerisinde yürütülür. Bir kontrol paneli veya API ile erişilen sunucuda yapılmak istenen yedekleme, yeniden başlatma veya yeniden kurma gibi eylemler herkesten bağımsız olarak kullanıcının ihtiyacı doğrultusunda yapılabilir. Sunucunun tek kullanıcısı olduğundan bant genişliği ve trafik limiti gibi kısıtlamalar söz konusu olmaz. Dedicated hosting paylaşımlı sunuculara kıyasla daha maliyetli bir sistem olduğundan kurumsal yapılarda veya giderleri karşılama konusunda sorun yaşamayacak projelerde daha çok kullanılır.

VPS Hosting ile Dedicated Hosting Arasındaki Farklar Nelerdir?

VPS hosting ile Dedicated hosting arasındaki farklar tarif edilirken kullanım amacı ile başlayan bir dizi detayı göz önünde bulundurmak gerekir. Fazla kaynağa gereksinim duymayan nispeten küçük çaplı projelerde VPS hosting ekonomik, güvenli ve oldukça verimli sonuçlar sağlayabilir. Ancak daha yüksek kapasiteli işlerde Dedicated hosting tercihi yapılması gerekebilir. Her iki hosting modeline ait farklılıkları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

  • Dedicated server ile bir fiziksel sunucu bir kullanıcıya tahsis edilirken VPS sunucu sisteminde fiziksel sunucu sanal olarak birden fazla bölüme ayrılır ve her bir bölüm ayrı bir sunucu olarak kullanıcıların hizmetine sunulur.
  • Dedicated hosting fiziksel sunucunun tüm kontrolünü kullanıcıya verir. VPS sunucularda ise kullanıcıya sadece sanal olarak ayrılan bölümün üzerinde kontrol imkânı sunulur.
  • VPS sunucular da yüksek güvenlikli hizmet verir ancak kullandığı sunucuda her bakımdan sadece kendi bileşenlerinin bulunmasını isteyenler için Dedicated hosting daha güvenli bir ortam anlamına gelebilir.
  • Fiziksel parametreler üzerinde herhangi bir paylaşımın söz konusu olmadığı Dedicated hosting hizmeti ile VPS hosting arasında performans farklılıkları olabilmektedir.
  • VPS hosting ile Dedicated hosting arasındaki belirgin farkların birisi de doğal olarak maliyet olmaktadır. Paylaşımlı bir sunucuda fiziksel unsurların yanı sıra maliyet de paylaşılır. Bunun sonucunda ödenecek ücret azalır. Ancak Dedicated hosting sisteminde tek bir kullanıcıya tahsis edilen fiziksel sunucunun kullanım maliyeti haliyle daha yüksek olacaktır.

VPS Sunucuların Avantaj ve Dezavantajları

VPS hosting ile Dedicated hosting kıyaslandığında pek çok avantaj ve dezavantaj ortaya çıkar. Ancak bunlar çoğu zaman kullanıcıdan kullanıcıya değişecek detaylardır. Bir kullanıcı için dezavantaj gibi görünen unsur diğer kullanıcının asıl ihtiyacı olabilir. Temelde aynı amaca hizmet eden ancak biri birinden farklı iki ayrı uygulama olan VPS hosting ile Dedicated hosting arasında seçim yaparken öncelikle ihtiyacı doğru belirlemek ve sonrasında buna uygun bir seçim yapmak yerinde olacaktır.

VPS Hosting’in Artıları

Bir fiziksel makineye ait kapasite üzerinden sanal olarak bağımsız bir sunucu haline getirilen alanda faaliyet gösteren VPS hosting için en belirgin avantaj maliyetidir. Bu sistemde bir makine çok sayıda bağımsız bölüme ayrılır. Her bir bölüm tarafından giderlerin paylaşılmasıyla birim maliyet oldukça küçülür. Özellikle büyük kaynak kullanımı gerektirmeyen projelerde son derece verimli bir şekilde hizmet verir. Doğru tespit edilen ihtiyaçlar ve bununla uyumlu olarak satın alınan VPS hosting hizmeti ile verimli, nitelikli, yüksek güvenlik düzeyinde sonuçlar elde edilir. VPS hostingin önemli artıları arasında esneklik ve ölçeklenebilirlik kabiliyetini de saymak gerekir. İşin belirli bir aşamasında ilave kaynağa ihtiyaç duyulması halinde ek bir maliyet ile bunu temin etmek oldukça kolaydır. Bu durum aynı zamanda fazladan kaynak kullanarak ekstra harcamalar yapmayı da önleyen oldukça yararlı bir sonuç üretir.

VPS Hosting’in Eksileri

Sanallaştırma teknolojilerinin gelişimi ile son derece başarılı bir şekilde bölümlere ayrılan fiziki sunucularda hizmet veren VPS hosting uygulamaları pek çok web projesinin yüksek standartlarda faaliyet göstermesini sağlar. Standart paylaşımlı sunuculara oranla performans ve güvenlik bakımından daha iyi sonuçlar verir. Ancak ortak kullanım dolayısıyla faydaların yanı sıra bazı kısıtlamalar da söz konusu olur. Bir sunucuya ait kapasitenin önemli bir bölümüne ihtiyaç duyulan projelerde VPS hosting yetersiz kalabilir. Kaynak kullanımı ve trafik kapasitesi arzı bakımından Dedicated sunucunun gerisinde kalan bir performansa sahiptir.

Depolama alanı sağlayan disk, CPU ve RAM gibi sunucu kaynakları sanallaştırma teknolojileri ile yazılımsal olarak birden fazla sanal sunucuya paylaştırılır. Bu mantıkla yazılım anlamında sanal bölümlere ayrılan VPS hosting için temel dezavantaj, donanımsal olarak sanallaşmayan fiziksel sunucularda ortaya çıkabilecek performans sorunları olabilir. Sisteme dahil olan tüm VPS kullanıcıları biri birine bağlı olduğundan olası problemler aynı sunucu üzerinde dosya barındıran herkesi etkileyebilir.

Dedicated Hosting’in Avantaj ve Dezavantajları

Dedicated hosting hizmeti ile bir fiziksel sunucunun hem yazılımsal hem de donanımsal anlamda tümüne sahip olabilirsiniz. Bunun gerektirdiği maliyeti karşılamaya değer bir proje yürütüyorsanız bağımsız olmak gayet iyi bir seçenektir. Sunucu üzerinde tek kullanıcı olmak kaynağın tamamına sahip olmak anlamına geleceğinden herhangi bir paylaşım söz konusu olmaz. Trafik ve bant genişliği problemleri olmadan kesintisiz olarak web hizmeti sağlanır. Ancak her işte olduğu gibi bu konuya da artılar ve eksiler penceresinden bakmak doğru değerlendirme yapabilmek bakımından önemlidir.

Dedicated Hosting’in Artıları

Dedicated hosting için temel avantaj fiziksel sunucunun tek sahibi olmaktır. Yazılım ve donanım bakımından elde edilen bu avantaj ile sunucu üzerindeki her türlü işlemi ihtiyaçlar doğrultusunda yapmak mümkün olur. Tüm güncellemeler, güvenlik uygulamaları, yedekleme prosedürleri tam olarak kontrol edilir. Depolama kapasitesi ve trafik bandı gibi sınırlamalar olmaksızın sunucunun tam performans ile tek bir kullanıcıya hizmet vermesi sağlanır. Bu durum kesintisiz olarak erişilebilir olmak anlamına geleceğinden bir web yayıncısı için oldukça önemli bir artıdır. Fiziksel sunucunun tek kullanıcıya tahsis edilmiş olmasının önemli bir avantajı da güvenliktir. Paylaşımlı sunucularda komşu olarak nitelenebilecek diğer bir kullanıcının dikkatinden kaçan veya önemsemediği bir güvenlik sorunu sizin için baş belası olabilir. Dedicated hosting ile güvenlik bakımından tedbirler almak ve uygulamak tamamen kullanıcının elindedir.

Tek bir kullanıcıya tahsis edilen sistem olan Dedicated hosting ile elde edilecek avantajlardan birisi de hızdır. Sistem üzerinde etkili olması muhtemel diğer kullanıcı yükleri söz konusu olmayacağından maksimum hız elde edilir ve başta SEO hizmetleri olmak üzere pek çok bakımdan değerlidir. Bu durum arama motorlarında üst sıralara tırmanmayı kolaylaştırır ve erişilebilirlik bakımından önemli katkılar sağlar. Sistem sabit IP desteği sunduğundan arama motorları nezdinde itibar artışı sağlanır.

Dedicated Hosting’in Eksileri

Dedicated hosting için eksi olarak ifade edilebilecek belki de tek parametre maliyeti olacaktır. Yürütülen projenin getirisi, performans ve kapasite beklentisi maliyet ile uyumlu değilse böyle bir mali külfete katlanmak cazip olmayabilir. Bu sebeple iş planı doğru bir şekilde değerlendirilmeli ve bağımsız bir sunucuya ihtiyaç olduğuna karar verilirse Dedicated hosting tercihi yapılmalıdır.

VPS Hosting Kimler İçin Uygundur?

Standart paylaşımlı sunucular ile Dedicated sunucular arasında konumlandırılması mümkün olan VPS hosting, orta düzey internet yayıncıları için oldukça iyi bir seçenektir. Paylaşımlı hosting ile kıyaslandığında çok daha esnek, güvenli ve yüksek performanslı olması onun başlangıç seviyesinden biraz daha yukarıda konumlanmasını sağlar. Dedicated sunucuya oranla çok daha uygun olan maliyeti ile önemli bir cazibe yaratır. VPS hosting uygulamaları çoğu zaman oldukça geniş bir kapasite aralığında çok sayıda seçenek içerir. Bu sebeple kullanıcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda geniş bir yelpaze içerisinde seçim yapma şansı bulur. Siz de projeniz doğrultusunda güvenli ve yüksek performanslı bir sunucu hizmeti almak istiyorsanız Turhost VPS hosting çözümleri arasında ihtiyacınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz.

Dedicated Hosting Kimler İçin Uygundur?

Büyük miktarda veri yöneten kuruluşlar için bağımsız bir sunucu her zaman çok daha avantajlıdır. Büyük veri tabanları ile işlem yapan işletmeler, geniş envantere sahip tedarik zincirleri, özelleştirilmiş içerik yönetim sistemleri ile çalışan yazılımlar, API ile entegre çalışan uygulamalar barındıran altyapıların bu kapsamda değerlendirilmesi yerinde olur. Ayrıca kullandığı trafik bakımından yoğun kaynak gerektiren tüm sistemler için Dedicated hosting seçeneğinin tercih edilmesi gerekir.

Gelişim için güçlü altyapı ve hızlı bir servis ihtiyacı duyan geniş kapsamlı işletmeler de bu doğrultuda karar verebilir. Böylelikle kullanıcının beklentisi olan hız sağlanır ve aynı zamanda sistemin kapalı kaldığı, erişimin mümkün olmadığı süreler minimize edilir. Dedicated sunucularda hem yazılımsal hem de donanımsal altyapı sadece sizin kullanımınıza açık olacağından hosting firmasının diğer kullanıcılarının trafiğinden olumsuz etkilenmeniz söz konusu olmaz. İhtiyaç duyulan tüm depolama alanı ve işlevsel diğer birimler aynı fiziksel sunucu konfigürasyonu içerisinde yer alır. Yedekleme ve güncellemeler sırasında veri kaybının olmamasını önemseyen işletmeler tarafından tercih edilir.

Güvenlik beklentileri yüksek olan kullanıcılar için de iyi bir seçenek olan Dedicated sunucularda kullanıcı her bakımdan tam kontrole sahiptir. Riskleri ve buna mukabil önlemleri çok daha iyi belirler ve uygular. Bir başka kullanıcının oluşturduğu bir güvenlik açığından zarar görme riski ortadan kalkar. Tüm dosyalar, veri tabanları, e-posta hesapları, sertifikalar ve etki alanı içerisindeki tüm unsurları aynı anda kontrol etmek isteyen büyük ölçekli kuruluşlar için kullanışlı bir hosting hizmeti olarak kabul edilir.

Hangisini Tercih Etmeliyim? Dedicated mi VPS mi?

Bir web sayfası yayınlamak isteyen kişi için hosting hizmeti seçimi oldukça önemlidir. Bu aşamada Dedicated mi VPS mi tercih etmeliyim sorusu muhtemelen sizin de gündem maddelerinizden birisi olmuştur. Sorunun muhtelif cevapları olabileceği gibi kullanıcı beklentileri sorunun yanıtlanmasında önemli rol oynar. Yayınlanması planlanan web sitesinin büyüklüğü ve faaliyet alanı önemli bir kriter olarak kabul edilebilir.

İhtiyaç duyulan disk alanı büyüklüğü, trafik beklentisi, güvenlik ve diğer donanım ihtiyaçları gibi önemli parametreler sağlıklı bir şekilde ortaya konulduğunda cevabı bulmak kolaylaşır. Bu doğrultuda yüksek kapasiteli ve nitelikli bir ihtiyaç söz konusu ise tamamen bağımsız bir sunucuyu tercih etmek yerinde olacaktır. Projeye ait beklentinin yüksek olduğunu tespit etmeniz halinde Dedicated hosting planları içerisinden ihtiyacınızı karşılayacak bir seçeneği tercih edebilirsiniz. Bu hesabı yaparken maliyetleri ve projenin getirisini de hesaba katmak gerekir. Aksi halde önemli büyüklükte ancak geri dönüşü zor bir mali külfet ile baş başa kalınabilir.

Büyük e-ticaret siteleri, büyük şirketler, bilgi teknolojisi işletmeleri, web geliştiriciler, karşılıklı etkileşime dayalı yüksek trafik ile çalışan web alanları gibi birçok uygulama için Dedicated hosting elzemdir. Ayrıca iş nitelikleri gereği kesintiye tahammülü olmayan, maksimum erişim gerektiren uygulamalar da bu çerçevede paylaşımsız bir sunucu üzerinden hizmet vermeyi tercih edecektir. Aksi halde beklentilerin yeterince karşılanamadığı can sıkıcı durumlarla karşılaşılabilir.

Orta büyüklükteki projeler, kişisel web sayfaları, bir işi veya kurumu tanıtmak üzere kurulmuş sayfalar, yoğun etkileşim almayan bireysel veya kurumsal internet siteleri için Dedicated hosting maliyetleri yüksek veya gereksiz bir harcama kalemi olarak değerlendirilebilir. Paylaşımlı sunuculara göre çok daha iyi bir performans sunabilen VPS hosting ile benzer nitelikteki projeleri yürütmek rahatlıkla mümkündür. VPS hosting, orta segment olarak tarif edilebilecek büyüklükteki web yayıncılığı için gerekli depolama kapasitesini ve trafik bandını oldukça uygun maliyetler ile sağlayabilir.