Çalışan Adaylarına Yönelik Açık Rıza Metni
Aerotek Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Aerotek”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) tarafımca okunup anlaşılmıştır. Bu kapsamda Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde kişisel verilerimin aşağıda işaretlediğim kişisel veri işleme amaçları kapsamında işlenmesine, elektronik ve fiziki ortamda saklanmasına açık rıza veriyorum:
  • Sağlık durumumun çalışmaya elverişli olduğuna dair sağlık raporu bilgilerimin pozisyona uygunlumun değerlendirilebilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi amacıyla işlenmesine,
  • İş başvurusu aşamasında verdiğim kişisel verilerim ve özgeçmişimde yer alan bilgilerimin Aerotek’in grup şirketlerinin yurt dışında mukim olması ve işe alımlarda yurt dışındaki iştiraklerin söz hakkı olması sebebiyle yurt dışına aktarılmasına,
  • Vermiş olduğum bilgilerin Aerotek tarafından başkaca pozisyonlar için gelecekte de (bir yıl süre) ile değerlendirilmesine.