Domain Sorumlulukları

Domain ihtilaflarında, Turhost.com kullanıcı sözleşmesindeki ilgili maddelerle birlikte, ICANN ve kayıt operatörünün belirlemiş olduğu alan adı uyuşmazlık kuralları geçerlidir.Icann Tarafından belirlenmiş Alan Adı Uyuşmazlık kuralları (UDRP) ile ilgili bilgi ve linklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

General Information

All registrars must follow the the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (often referred to as the "UDRP"). Under the policy, most types of trademark-based domain-name disputes must be resolved by agreement, court action, or arbitration before a registrar will cancel, suspend, or transfer a domain name. Disputes alleged to arise from abusive registrations of domain names (for example, cybersquatting) may be addressed by expedited administrative proceedings that the holder of trademark rights initiates by filing a complaint with an approved dispute-resolution service provider.

To invoke the policy, a trademark owner should either (a) file a complaint in a court of proper jurisdiction against the domain-name holder (or where appropriate an in-rem action concerning the domain name) or (b) in cases of abusive registration submit a complaint to an approved dispute-resolution service provider (see below for a list and links).

Principal Documents

The following documents provide details:

Information on Proceedings Commenced Under the Policy
Historical Documents Concerning the Policy
Chronology
Staff Reports
Proposed Implementation Documents (form posted for public comment September 29, 1999)
Public Comments Submitted (comment period September 29-October 13, 1999)

Döküman Kaynağı:
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-en

Döküman orjinal kaynağı ingilizce'dir. Türkçe çevirisi aşağıda sunulmuştur.

Tek Tip Alan Adı Anlaşmazlık Çözüm Politikası
(24 Ekim 1999'da ICANN tarafından Onaylandığı şekliyle)

1. Amaç. Bu Tekdüzen Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası ("Politika"), İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ("ICANN") tarafından benimsenmiştir, Kayıt Sözleşmenize referans olarak dahil edilmiştir ve bunlarla bağlantılı hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır. Sizin tarafınızdan kaydedilen bir İnternet alan adının tescili ve kullanımı konusunda sizinle bizim dışımızdaki herhangi bir taraf (kayıt şirketi) arasında bir anlaşmazlık. Bu Politikanın 4. Paragrafı kapsamındaki işlemler, https://www.icann.org/resources/pages/udrp- adresinde bulunan Tekdüzen Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası Kurallarına ("Usul Kuralları") göre yürütülecektir. kurallar-2015-03-11-tr    ve seçilen idari anlaşmazlık çözümü hizmet sağlayıcısının ek kuralları.

2. Beyanlarınız. Bir alan adı kaydettirmek için başvuruda bulunarak veya bizden bir alan adı kaydını korumamızı veya yenilememizi isteyerek, işbu belge ile bize (a) Kayıt Anlaşmanızda yaptığınız beyanların eksiksiz ve doğru olduğunu; (b) bilginize göre, alan adının tescili herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyecek veya başka bir şekilde ihlal etmeyecektir; (c) alan adını yasa dışı bir amaçla kaydetmiyorsanız; ve (d) alan adını bilerek geçerli yasa veya yönetmelikleri ihlal edecek şekilde kullanmayacaksınız. Alan adı kaydınızın başka birinin haklarını ihlal edip etmediğini belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

3. İptaller, Devirler ve Değişiklikler. Aşağıdaki durumlarda alan adı kayıtlarını iptal edeceğiz, aktaracağız veya başka bir şekilde değişiklik yapacağız:

a . 8. Paragraf hükümlerine tabi olarak, sizden veya yetkili acentenizden bu tür bir işlem yapmak için yazılı veya uygun elektronik talimatlar almamız;

b . Yetkili yargı yetkisine sahip her durumda, böyle bir eylemi gerektiren bir mahkeme veya tahkim mahkemesinden bir emir aldığımızda; ve / veya

c . Tarafı olduğunuz ve bu Politika veya bu Politikanın ICANN tarafından kabul edilen sonraki bir versiyonu kapsamında yürütülen herhangi bir idari işlemde bu tür bir eylemi gerektiren bir İdari Panel kararının alınması . (Aşağıdaki 4(i) ve (k) paragraflarına bakın.) 

Ayrıca, Kayıt Anlaşmanızın koşullarına veya diğer yasal gerekliliklere uygun olarak bir alan adı kaydını iptal edebilir, aktarabilir veya başka bir şekilde değişiklik yapabiliriz.

4. Zorunlu İdari Yargılama. Bu Paragraf, zorunlu bir idari kovuşturmaya sunmanız gereken ihtilaf türlerini ortaya koymaktadır. Bu işlemler, www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm (her biri bir "Sağlayıcı") adresinde listelenen idari anlaşmazlık çözümü hizmet sağlayıcılarından biri önünde yürütülecektir .

a. Uygulanabilir Anlaşmazlıklar. Üçüncü bir tarafın (bir "şikayetçi"), Prosedür Kurallarına uygun olarak ilgili Sağlayıcıya beyan etmesi durumunda, zorunlu bir idari kovuşturmaya başvurmanız gerekir.

(i) alan adınız, şikayetçinin haklarının olduğu bir ticari marka veya hizmet markasıyla aynı veya kafa karıştırıcı şekilde benzer; ve

(ii) alan adı ile ilgili hiçbir hakkınız veya meşru menfaatiniz yoktur; ve

(iii) alan adınız tescil edilmiş ve kötü niyetle kullanılıyor.

İdari yargılamada, şikayetçi, bu üç unsurun her birinin mevcut olduğunu kanıtlamalıdır.

b. Kötü Niyetle Kayıt ve Kullanım Kanıtı.Paragraf 4 (a) (iii)' ün amaçları doğrultusunda , aşağıdaki koşullar, özellikle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Panel tarafından mevcut olduğu tespit edilirse, bir alan adının kötü niyetle tescili ve kullanımının kanıtı olacaktır:

(i) etki alanı adını, öncelikle ticari marka veya hizmet markasının sahibi olan şikayetçiye veya bir rakibe satmak, kiralamak veya başka bir şekilde devretmek amacıyla tescil ettirdiğinizi veya satın aldığınızı gösteren durumlar bu şikayetçi, doğrudan alan adıyla ilgili olarak belgelenmiş cepten maliyetlerinizi aşan değerli bir değerlendirme için; veya

(iii) alan adını öncelikle bir rakibin işini aksatmak amacıyla kaydettirdiyseniz; veya

(iv) alan adını kullanarak, şikayetçinin kaynak, sponsorluk ile ilgili işareti ile bir karışıklık olasılığı yaratarak, ticari kazanç sağlamak için İnternet kullanıcılarını web sitenize veya başka bir çevrimiçi konuma çekmeye çalıştığınızı, web siteniz veya konumunuz veya web sitenizdeki veya konumunuzdaki bir ürün veya hizmetin bağlantısı veya onaylanması.

c. Bir Şikayete Cevap Verirken Alan Adına İlişkin Haklarınızı ve Meşru Menfaatlerinizi Nasıl Gösterebilirsiniz. Bir şikayet aldığınızda, yanıtınızın nasıl hazırlanacağını belirlemek için Usul Kurallarının 5. Paragrafına başvurmalısınız . Aşağıdaki durumlardan herhangi biri, özellikle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Panel tarafından sunulan tüm kanıtların değerlendirilmesine dayalı olarak kanıtlanmış olduğu tespit edilirse, Paragraf 4 (a) (ii) amaçları doğrultusunda alan adına haklarınızı veya meşru menfaatlerinizi gösterecektir. ) : 

(i) size herhangi bir ihtilaf, mal veya hizmetlerin iyi niyetli bir şekilde sunulmasıyla bağlantılı olarak alan adını veya alan adına karşılık gelen bir adı kullanımınız veya kullanıma yönelik kanıtlanabilir hazırlıklar hakkında size herhangi bir bildirimden önce; veya

(ii) herhangi bir ticari marka veya hizmet markası hakkı edinmemiş olsanız bile, siz (bir birey, işletme veya başka bir kuruluş olarak) genel olarak alan adıyla biliniyorsunuz; veya

(iii) tüketicileri yanıltıcı bir şekilde yönlendirmek veya söz konusu ticari markayı veya hizmet markasını lekelemek için ticari kazanç amacı olmaksızın, alan adını meşru, ticari olmayan veya adil bir şekilde kullanıyorsunuz.

d. Sağlayıcının Seçimi Şikayetçi, şikayeti bu Sağlayıcıya göndererek Sağlayıcıyı ICANN tarafından onaylananlar arasından seçecektir. Seçilen Sağlayıcı,Paragraf 4 (f)' de açıklanan konsolidasyon durumları dışında, işlemi yönetecektir.

e. Yargılamanın Başlaması ve İşlenmesi ve İdari Panelin Atanması. Usul Kuralları, bir takibat başlatma ve yürütme ve ihtilafı karara bağlayacak heyeti ("İdari Panel") atama sürecini belirtir.

f. Konsolidasyon. Siz ve bir şikayetçi arasında birden fazla anlaşmazlık olması durumunda, siz veya şikayetçi, anlaşmazlıkları tek bir İdari Panel önünde birleştirmek için dilekçe verebilir. Bu dilekçe, taraflar arasında sürmekte olan bir ihtilafı görüşmek üzere atanan ilk İdari Panele yapılacaktır. Bu İdari Panel, konsolide edilen ihtilafların bu Politikaya veya bu Politikanın ICANN tarafından benimsenen sonraki bir versiyonuna tabi olması koşuluyla, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu tür anlaşmazlıkları konsolide edebilir.

g. Ücretler. Bu Politika uyarınca bir İdari Panel önünde herhangi bir ihtilafla bağlantılı olarak Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tüm ücretler,5 (b) paragrafında belirtildiği gibi İdari Paneli bir panelistten üç paneliste genişletmeyi seçtiğiniz durumlar haricinde, şikayetçi tarafından ödenecektir. (iv) Usul Kurallarının (iv) , bu durumda tüm ücretler siz ve şikayetçi tarafından eşit olarak bölünecektir.

h. İdari İşlemlere Katılımımız. Bir İdari Panel önünde herhangi bir işlemin idaresine veya yürütülmesine katılmayız ve katılmayacağız. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından verilen herhangi bir kararın sonucunda sorumlu olmayacağız.

i. Çözümler. Bir İdare Heyeti nezdindeki herhangi bir işlem uyarınca şikayet sahibinin kullanabileceği çözümler, alan adınızın iptalini veya alan adı kaydınızın şikayet sahibine devredilmesini gerektirmekle sınırlı olacaktır.

j . Bildirim ve Yayın. Sağlayıcı, bize kaydettirdiğiniz bir alan adı ile ilgili olarak bir İdari Panel tarafından verilen herhangi bir kararı bize bildirecektir. Bu Politika kapsamındaki tüm kararlar, bir İdari Panelin istisnai bir durumda kararının bazı kısımlarını düzenlemeye karar vermesi dışında, tamamen İnternet üzerinden yayınlanacaktır.

k. Mahkeme İşlemlerinin Kullanılabilirliği.Paragraf 4'te belirtilen zorunlu idari işlem gereklilikleri , sizin veya şikayet sahibinin, bu tür zorunlu idari işlem başlatılmadan önce veya bu tür yargılama tamamlandıktan sonra uyuşmazlığı bağımsız bir çözüm için yetkili bir mahkemeye sunmanızı engellemeyecektir . Bir İdari Panel, alan adı kaydınızın iptal edilmesi veya devredilmesi gerektiğine karar verirse, ilgili Sağlayıcı tarafından daha önce Yönetim Paneli'nin kararı hakkında bilgilendirildikten sonra on (10) iş günü (merkez ofisimizin bulunduğu yerde olduğu gibi) bekleyeceğiz. bu kararı uygulamak. Daha sonra, sizden on (10) iş günü süresince (mahkeme katibi tarafından dosya damgalı bir şikayetin kopyası gibi) resmi belgeyi (şikayetin bir nüshası, mahkeme katibi tarafından damgalandı) aleyhine dava açtığınıza dair sizden almadıkça, kararı uygulayacağız. şikayetçinin Usul Kurallarının 3 (b) (xiii) paragrafı uyarınca sunduğu bir yargı alanındaki şikayetçi . ( Genel olarak, bu yargı alanı ya merkez ofisimizin yeridir ya da Whois veritabanımızda gösterilen adresinizdir. Ayrıntılar için Prosedür Kurallarının 1 ve 3 (b) (xiii) paragraflarına bakın.) Bu tür belgeleri alırsak on (10) iş günü içinde, İdari Panelin kararını uygulamayacağız ve (i) taraflar arasında bir karara ilişkin bizi tatmin edici kanıtlar elde edene kadar başka bir işlem yapmayacağız; (ii) davanızın reddedildiğine veya geri çekildiğine dair bizi tatmin edecek kanıtlar; veya (iii) böyle bir mahkemenin davanızı reddeden veya alan adınızı kullanmaya devam etme hakkınızın bulunmadığına dair emrinin bir kopyası.

5. Diğer Tüm Anlaşmazlıklar ve Davalar. Alan adı tescilinizle ilgili olarak sizin tarafınızdan ve bizim dışımızdaki herhangi bir taraf arasında,Paragraf 4'ün zorunlu idari işlem hükümlerine göre getirilmeyen diğer tüm anlaşmazlıklar, sizinle bu diğer taraf arasında olabilecek herhangi bir mahkeme, tahkim veya diğer davalar yoluyla çözülecektir. mevcut.

6. Anlaşmazlıklara Katılımımız. Alan adınızın kaydı ve kullanımı ile ilgili olarak siz ve bizim dışımızdaki herhangi bir taraf arasındaki herhangi bir anlaşmazlığa hiçbir şekilde katılmayacağız. Bizi bir taraf olarak adlandırmayacak veya bizi bu tür bir işleme dahil etmeyeceksiniz. Bu tür bir yargılamada taraf olarak adlandırılmamız durumunda, uygun gördüğümüz her türlü savunmayı yükseltme ve kendimizi savunmak için gerekli diğer her türlü işlemi yapma hakkımızı saklı tutarız.

7. Statükonun Sürdürülmesi. Yukarıdaki 3. Paragrafta belirtilenler dışında, bu Politika kapsamındaki herhangi bir alan adı kaydını iptal etmeyecek, transfer etmeyeceğiz, etkinleştirmeyeceğiz, devre dışı bırakmayacağız veya başka bir şekilde değiştirmeyeceğiz.

8. İhtilaf Sırasında Transferler.

a. Bir Alan Adının Yeni Bir Sahibe Aktarılması. Alan adı tescilinizi başka bir sahibe (i) Paragraf 4 uyarınca getirilen bekleyen bir idari işlem sırasında veya on beş (15) iş günü boyunca (ana iş yerimizin bulunduğu yerde gözlemlendiği üzere) bundan sonra devredemezsiniz. işlem tamamlandı; veya (ii) alan adı tescilinin devredildiği taraf mahkeme veya hakemin kararına bağlı olmayı yazılı olarak kabul etmedikçe, alan adınızla ilgili bekleyen bir mahkeme davası veya tahkim sırasında başlatılmışsa. Bu alt paragrafa aykırı olarak yapılan herhangi bir alan adı tescilinin başka bir kişiye transferini iptal etme hakkını saklı tutarız.

b. Kayıt Şirketlerini Değiştirme. Bir bekleyen idari usul getirdi uyarınca sırasında başka kayıt kuruluşuna alan adı kaydı aktarmak olmayabilir için Paragraf 4 sonuçlandırılır veya ilerlemeden sonra (iş bizim asıl yerin konumu gözlenen gibi) on beş (15) iş günü süreyle . Bize kaydettirdiğiniz alan adının bu Politikanın hükümleri uyarınca aleyhinize başlatılan işlemlere tabi olmaya devam etmesi koşuluyla, bekleyen bir mahkeme davası veya tahkim sırasında alan adı tescilinizin yönetimini başka bir kayıt kuruluşuna devredebilirsiniz. Bir mahkeme davası veya tahkim sırasında bize bir alan adı kaydı devretmeniz durumunda, bu tür ihtilaf, alan adı tescilinin aktarıldığı tescil kuruluşunun alan adı anlaşmazlık politikasına tabi olmaya devam edecektir.

9. Politika Değişiklikleri . Bu Politikayı herhangi bir zamanda ICANN'in izniyle değiştirme hakkını saklı tutarız . Revize Politikamızı yürürlüğe girmeden en az otuz (30) takvim günü önce adresinde yayınlayacağız. Bu Politika, bir Sağlayıcıya şikayette bulunulmasıyla halihazırda çağrılmadıysa, bu durumda Politikanın başvurulduğu anda yürürlükte olan versiyonu, anlaşmazlık sona erene kadar sizin için geçerli olacaktır, tüm bu değişiklikler üzerinde bağlayıcı olacaktır. Anlaşmazlık değişikliğimizin yürürlüğe girdiği tarihten önce, sonra veya sonra ortaya çıkmış olsun, herhangi bir alan adı tescil anlaşmazlığı ile ilgili olarak. Bu Politikadaki bir değişikliğe itiraz etmeniz durumunda, tek çözüm yolunuz, bize ödediğiniz herhangi bir ücretin iadesi hakkına sahip olmamanız koşuluyla, alan adı kaydınızı iptal etmektir. Gözden geçirilmiş Politika, siz alan adı kaydınızı iptal edene kadar sizin için geçerli olacaktır.

*Dökuman otomatik çevrim araçları kullanılarak çevrilmiştir. Çevrim hatalarına karşın orjinal dökumanı dikkate almanızı rica ederiz.